KUDEALAN, Elkarte eta txokoetan kontu eramate zerbitzua

Zure txokoa edo elkarte gastronomikoa kudeaketan laguntzaile!

Jada gure programa ELKARTAKT erabiltzen baduzu eta haratago urrats bat juan nahi baduzu, Kudealan zerbitzua eskaintzen dizugu.

Kudealan logoa elkarte gastronomikoen kudeaketan zerbitzua

  • Elkarteetan diru gestio osoa eramateko zerbitzua da.
  • Batzordekideek egin beharreko lana egingo duena.
  • Zerbitzu hau izanez gero, batzordekideek gure lana gainbegiratu besterik ez dute egingo.

Elkartakt gehi kudealan zerbitzua, softekin

¿Zer da Kudealan?

Zerbitzuaren zeregina:

  • Albaranen sarreretatik hasi eta biltegien arteko mugimenduen bidez falta diren artikuluen kontrola eramango da.
  • Artikulu bakoitzaren salneurria eta gutxieneko stocka kontrolatuko da.
  • Q19 Remesen tramitazioa egingo da, bazkideei kuota eta hileko gastuak kobratzeko.
  • Hornitzaileen kudeaketa eramango da, diru sarrera eta irteerak kontrolatuz.
  • Banketxeetako diru mugimenduen kontrola egingo da.
  • Aldi bateko naiz urte amaierako balantzeak batzorkideei aurkeztuko dizkiegu, horretarako beharrezko diren estadistika eta inprimaki guztiak erratuz.